SARSIL KLINKIER IMPREGNAT SILIKONOWY

29.00132.90

SARSIL® klinkier jest roztworem związków silikonowych w rozpuszczalniku. Jest nowoczesnym preparatem silikonowym do impregnacji elementów klinkierowych (cegły, płytek) na elewacjach, ogrodzeniach itp.

WYDAJNOŚĆ: 2,5 m2/1L przy dwukrotnym malowaniu

KOLOR: BEZBARWNY

Wyczyść

WŁAŚCIWOŚCI:

  • doskonale impregnuje powierzchnie klinkieru nadając jej własności hydrofobowe,
  • penetruje w podłoże tworząc warstwę ochronną, odporną na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV i wiele czynników chemicznych,
  • zachowuje własności „oddechowe” podłoża,
  • redukuje skłonność do zabrudzeń i ułatwia samooczyszczanie elewacji pod wpływem opadów atmosferycznych,
  • zwiększa mrozoodporność,
  • uszlachetnia powierzchnię i intensyfikuje barwę,
  • ułatwia czyszczenie klinkieru po wykonaniu spoinowania.

SPOSÓB STOSOWANIA:

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie przeznaczone do impregnacji należy dokładnie oczyścić wodą. W przypadku trudno usuwalnych zabrudzeń zaleca się użycie środka chemicznego SARSIL® czyścik. Środek ten należy stosować w odpowiednim rozcieńczeniu wodą w proporcjach podanych na etykiecie. SARSIL® klinkier nanosić na suchą powierzchnię w warunkach suchej, bezdeszczowej pogody w temperaturze od +5 do +30 °C. W przypadku impregnacji klinkieru przed jego spoinowaniem, impregnację spoin wykonać po ich całkowitym wyschnięciu. Przed przystąpieniem do impregnacji elewacji budynku należy starannie zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które nie będą impregnowane, a więc; okna, drzwi, parapety. W przypadku ich zanieczyszczenia należy je natychmiast zmyć benzyną łąkową.

Nakładanie:

Impregnację można wykonać przy użyciu pędzla, wałka lub natryskowo. Zaleca się dwukrotną impregnację w krótkich odstępach czasu metodą „wilgotne na wilgotne”. (Drugą warstwę nakładać w zależności od temperatury otoczenia nie później niż po upływie 30 minut tj. dopóki powierzchnia jest wilgotna). Powierzchnia powinna być nasycona dokładnie i równomiernie.

Waga brak
POJEMNOŚĆ

1L, 5L

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter