SARSIL KAMIEŃ ŚRODEK DO HYDROFOBIZACJI KAMIENI

31.50144.90

SARSIL® KAMIEŃ przeznaczony jest do hydrofobizacji kolorowych sztukaterii betonowych barwionych w masie oraz naturalnych kolorowych kamieni elewacyjnych. Charakteryzuje się doskonałą penetracją, nasyca strukturalnie materiał bez uszczelniania go, wpływa jednocześnie na radykalne obniżenie wodochłonności. Zaimpregnowany materiał cechuje znacznie podwyższona mrozoodporność i odporność na krystalizacyjne ciśnienie soli rozpuszczalnych w wodzie. Preparat intensyfikuje barwę impregnowanego kamienia. Efekt inytensyfikacji barwy w dużym stopniu zależy od naturalnej barwy impregnowanego podloża oraz jego chłonności. Podłoża o ciemnych barwach i niskochłonne (typu granit płomieniowany) ulegaja intensywniejszemu wybarwieniu niż materiały chłonne i jasne (piaskowiec, wapień). Zalecane jest przeprowadzenie próby aplikacyjnej do oceny ostatecznego efektu impregnacji. Preparat nie powoduje wybłyszczenia, ani zmiany struktury powierzchni impregnowanej. W przypadku podloży nisko-chłonnych nie należy pozostawiać nie wchłoniętej warstwy impregnatu. Nadmiar preparatu usunąć po 15 minutach od impregnacji.

WYDAJNOŚĆ: 2 – 3 m² z 1 kg przy dwukrotnej impregnacji

KOLOR: BEZBARWNY

Wyczyść

WŁAŚCIWOŚCI:

  • doskonale zabezpiecza hydrofobowo powierzchnie materiałów przed wnikaniem wody opadowej lub kondensacyjnej na wiele lat,
  • podwyższa mrozoodporność,
  • równomiernie penetruje w podłoże, tworząc warstwę
  • ochronną o doskonałej odporności na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV i wiele czynników chemicznych,
  • zachowuje własności „oddechowe” podłoża,
  • nie zmienia kolorystyki, natomiast ożywia naturalny kolor materiału,
  • redukuje skłonność do zabrudzeń i ułatwia samooczyszczanie materiału pod wpływem opadów atmosferycznych, co gwarantuje utzrymanie przez wiele lat,
  • estetycznego wyglądu powierzchni.

SPOSÓB STOSOWANIA:

Podstawowym warunkiem właściwie wykonanej impregnacji jest odpowiednio przygotowana powierzchnia podłoża. Powierzchnia ta powinna być równomiernie porowata, oczyszczona z brudu, soli, obcych warstw i porostów, a zwłaszcza nie zatłuszczona. Podłoże do impregnacji musi być całkowicie suche. Świeży beton można impregnować nie wcześniej niż po upływie 21–28 dni, natomiast spoiny w elewacjach kamiennych po ich całkowitym wyschnięciu. Przed przystąpieniem do impregnacji elewacji budynków należy starannie zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które nie będą impregnowane (np. szyby, błyszczące części metalowe, polerowane kamienie, drewno itp.). W przypadku zanieczyszczenia należy je natychmiast zmyć benzyną lakową lub środkiem Sarsil® zmywacz.

Impregnację można wykonać przy użyciu pędzla, wałka lub natryskowo. Zaleca się dwukrotną impregnację w krótkich odstępach czasu metodą „mokre na mokre”. Drugą warstwę nakładać w zależności od temperatury otoczenia nie później niż po upływie 30 minut, tj. dopóki powierzchnia jest wilgotna. Powierzchnia powinna być nasycona dokładnie i równomiernie.

Waga brak
POJEMNOŚĆ

1L, 5L

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter