GIPS BUDOWLANY DOLINA NIDY

3.5025.65

GIPS BUDOWLANY DOLINA NIDY –  przeznaczony jest do napraw powierzchni ścian i sufitów (np. wypełniania ubytków, otworów po kołkach itp.) oraz wszelkiego rodzaju prac montażowych i instalacyjnych (osadzanie puszek, wypełnianie bruzd z przewodami elektrycznymi, itp.). Może być również wykorzystywany do sporządzania zapraw i prefabrykatów gipsowych.

 

 

Wyczyść

WŁAŚCIWOŚCI:

  • jest spoiwem mineralnym, uzyskiwanym w procesie częściowego odwodnienia naturalnego kamienia gipsowego (dwuwodnego siarczanu wapnia) pochodzącego z odkrywkowej kopalni gipsu,
  • charakteryzuje się krótkim czasem wiązania,
  • jest produktem ekologicznym, szybkosprawnym i bardzo łatwym w użyciu.

SPOSÓB STOSOWANIA:

Przygotowaną masę szpachlową nakłada się na podłoże za pomocą nierdzewnej pacy, silnie dociskając ją do podłoża. Na suficie masę nakłada się pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc pacę do siebie, natomiast na ściany w kierunku od podłogi do sufitu. Maksymalna grubość jednorazowo naniesionej warstwy nie powinna przekraczać 5 mm. Niedokładności należy ponownie cienko zaszpachlować, a po wyschnięciu przeszlifować. Czas wysychania zależy od grubości warstwy, temperatury i wilgotności w pomieszczeniu. Podczas wysychania należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację pomieszczeń. Dodatkowe zalecenia: przygotowanie powierzchni pod powłoki malarskie oraz tapety – sprawdzić, czy powierzchnia jest wystarczająco sucha (max wilgotności do 1%) oraz wolna od kurzu. Środek gruntujący dostosować do rodzaju stosowanej powłoki. Stosować się do zaleceń producenta farby lub tapety.

 

Waga brak
POJEMNOŚĆ

15kg, 25kg, 2kg

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter