GIPS BUDOWLANY DOLINA NIDY

4.9016.00

GIPS BUDOWLANY – Drobne prace naprawcze na powierzchni ścian i sufitów wewnątrz budynków np. wypełnianie ubytków, zasklepianie otworów po kołkach itp. Prace montażowe np. osadzanie narożników aluminiowych i siateczkowych, przyklejanie listew prowadzących przed wykonywaniem tynków gipsowych, łączenie i stabilizowanie elementów gipsowych. Prace instalacyjne np. osadzanie puszek podtynkowych, wypełnianie bruzd z przewodami elektrycznymi itp. Do stosowania wewnątrz budynków, na podłożach nieotynkowanych, wykonanych z elementów ceramicznych, cegły wapienno-piaskowej, betonu zwykłego i komórkowego oraz na tynkach cementowych, cementowo-wapiennych i gipsowych oraz na płytach wiórowo-cementowych. Do sporządzania zapraw i prefabrykatów gipsowych.

Wyczyść

WŁAŚCIWOŚCI:

  • spoiwo mineralne, uzyskiwane w procesie częściowego odwodnienia naturalnego kamienia gipsowego (dwuwodnego siarczanu wapnia) pochodzącego z odkrywkowej kopalni gipsu,
  • bardzo szybki przyrost wytrzymałości mechanicznej, zamocowane elementy są w krótkim czasie unieruchamiane i stabilnie mocowane,
  • krótki czas wiązania, pozwala na szybkie zastabilizowanie mocowanego elementu, bez konieczności stosowania dodatkowych podpór,
  • produkt bardzo łatwy do nakładania i profilowania.

SPOSÓB STOSOWANIA:

Suchą mieszankę należy równomiernie wsypać do naczynia z odmierzoną ilością czystej wody, w proporcji około 0,60 litra wody na 1 kg gipsu, a następnie wymieszać ręcznie lub mechanicznie do uzyskania jednorodnej masy bez grudek i nieroztartych składników. Przed rozmieszaniem kolejnej partii materiału pojemnik dokładnie oczyścić z resztek związanej zaprawy, ponieważ może ona skracać czas wiązania następnego zaczynu. Zaprawę zużyć w ciągu ok. 10 minut. Przygotowaną masę nakładać narzędziami ze stali nierdzewnej, w miejscach uzupełnianych ubytków, mocowania elementów lub osadzania puszek instalacyjnych. Masę niezwłocznie wyprofilować i dostosować do oczekiwanego efektu, np. zlicowania z powierzchnią ściany.

Waga brak
POJEMNOŚĆ

15kg, 2kg

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter