CHEMSTAL ELASTON 2K HYDROIZOLACJA 15KG

189.00

CHEMSTAL ELASTON 2K HYDROIZOLACJA, ELASTYCZNA ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA DWUKSŁADNIKOWA 15KG

CHEMSTAL ELASTON 2K – Półpłynna masa elastyczna służąca do bezszwowych  uszczelnień pod płytkami, pokrycia uszczelniające, łączące rysy, zarysowania i pęknięcia na bazie mineralnej. Zaprawa stosowana wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zaprawa ta może być użyta ze względu na swoja doskonałą przyczepność na powłokach cementowych, anhydrytowych, płytach, betonie oraz dzięki właściwościom uszczelniającym i elastyczności jako uszczelnienie pod płytkami i płytami.

WYDAJNOŚĆ: do 5kg/ m2

WŁAŚCIWOŚCI:

  • łatwe przetwarzanie,
  • szybka gotowość powierzchni do wykorzystania (chodzenie po powierzchni),
  • wysoka gęstość/szczelność,
  • wolna od rozpuszczalników,
  • wodoszczelna i otwarta na dyfuzję.

SPOSÓB STOSOWANIA:

Podłoże musi być wolne od pyłu, luźnych elementów, tłuszczów, olejów. Podłoże musi być nośne. Powłoki anhydrytowe należy wstępnie przeszlifować. W razie wątpliwości należy wykonać powłokę próbną. W tym przypadku należy skonsultować się z producentem.

Mieszanie:

W czystym naczyniu rozmieszać komponent proszkowy z płynnym stosunku 2:1, przy pomocy odpowiedniego mieszadła do stanu jednolitej konsystencji bez grudek, osiągając stan homogeniczny (co najmniej 3min). Należy użyć tylko tyle produktu jaką będzie można wykorzysta w ciągu najbliższych 30 min. Materiał w fazie wiązania lub już kostniejący nie może zostać ponownie użyty.

Nanoszenie:

Nanoszenie przez nakładanie wałkiem, pędzlem, szpachelką lub przez natrysk. W przypadku szpachlowania zaleca się najpierw nałożenie ELASTON 2K przy pomocy pędzla, aby osiągnąć zamknięcie powierzchni porowatych. Drugie naniesienie wykonujemy za pomocą kielni gładzącej ząbkowanej (6mm), kończąc gładzeniem mostków(przegród). Przy użyciu wałka i pędzla konieczne jest wyrobienie produktu w dwóch etapach. Drugi etap może nastąpić około 1 godziny po pierwszym nałożeniu. Całkowita końcowa grubość powłoki powinna wynosić minimum 2 mm. Materiał doskonale nadaje się do przetwarzania za pomocą agregatu spryskującego. W przypadku narożników, łączeń ścian, przejść rur przez ściany należy zastosować odpowiednie taśmy uszczelniające lub rękaw uszczelniający i pokryć je szczelnie nakładaną masą. Po około 2 godzinach można po powierzchni chodzić i układać płytki.

Waga 20 kg
Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter